Stowarzyszenie „Psia Kość”, powstało w wyniku połączenia sił ludzi, którzy już wcześniej działali na rzecz potrzebujących zwierząt. Wierzymy, że razem osiągniemy więcej i że nasze wspólne wysiłki dadzą lepszy efekt niż działania każdego z osobna.
Każdy z członków założycieli wnosi coś cennego. Każdy z nas ma jakąś wiedzę i doświadczenie, które przekazuje pozostałym członkom. Wszyscy jednak mamy jeden cel. Tym celem jest polepszenie dobrostanu zwierząt.
Osiągamy to szukając domów tymczasowych oraz stałych dla naszych podopiecznych. Przyszłym i obecnym właścicielom pomagamy w zrozumieniu zachowań pupila.
Docieramy do różnych środowisk przekazując posiadaną przez nas wiedzę, aby relacje człowieka ze zwierzęciem były lepsze.

Pieniądze na działalność statutową zarabiamy sami. Często ciężką fizyczną pracą. Zapłata za nasz wysiłek trafia do potrzebujących zwierząt. Jako Stowarzyszenie możemy przyjmować datki od ofiarodawców. Jeśli chcesz nam pomóc odwiedź działy „jak pomóc”.